Algemene voorwaarden en privacybeleid
20027
page-template-default,page,page-id-20027,bridge-core-2.4.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Privacy 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Op onze website onder  het tabblad  “over Argos”  kunt u ons  privacy-beleid terug vinden.

Tijdens demonstraties/wedstrijden, en uiteraard tijdens onze jaarlijkse dansshow, worden foto’s en filmpjes gemaakt die op onze website gezet worden. In het kader van de nieuwe wet mag dit alleen nog met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde personen. Voor leden onder de 18 jaar moet de toestemming van de ouders/verzorgers komen.

Daarom vragen wij u op het inschrijfformulier aan te geven of u er mee akkoord kunt gaan, dat u of uw kind wordt gefotografeerd/gefilmd tijdens bovengenoemde situaties. Overigens zal op onze website  nooit de naam van de leden worden vermeld.
Op onze website worden foto’s van alle leden tijdens de dansshow getoond. Deze pagina is beveiligd en kan alleen bekeken worden na het invoeren van een wachtwoord dat alleen aan onze leden ter beschikking wordt gesteld. 

 

Aansprakelijkheid

Binnen onze vereniging zijn de leden aanvullend  W.A. verzekerd en voor ongevallen waaruit een blijvende invaliditeit voortkomt. Voor al het overige kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Tarieven

Onze tarieven zijn te lezen via deze link.

Het inschrijfgeld bedraagt  € 7,50.

Eenmaal per jaar (begin februari) zal de KNGU-contributie worden geïnd. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en is o.a. bestemd voor de verzekering, bijscholing docenten en de Sena- en BUMA-rechten..

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso. De incasso zal per kwartaal plaatsvinden omstreeks 7 januari, 7 april, 7 juli of 7 oktober.

In overleg met de ledenadministratie kunt u uw bank opdracht geven het bedrag per maand aan ons over te maken.

 

Automatische incasso

Toestemming voor automatische incasso geeft u aan op het inschrijfformulier. Indien het verschuldigde bedrag verandert (b.v. door meer of minder trainen, of leeftijd) zal dit automatisch door Argos worden gewijzigd. 

Indien u het met de overboekingen niet eens bent, kunt u contact opnemen met uw bank of de ledenadministratie. 

Wanneer de contributie niet kan worden geïnd krijgt u een betalingsherinnering, waarbij € 2.50 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Bij iedere volgende herinnering wordt er wederom € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 3e herinnering wordt de toegang tot de lessen ontzegd totdat de volledige achterstand is overgemaakt.

 

Opzegging

Indien u wilt opzeggen kan u contact opnemen met de ledenadministratie. De contributie van het dan lopende kwartaal dient nog te worden betaald.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het bestuur van Argos Dance mag het  lidmaatschap per direct  beëindigen wanneer:

-de contributie na herhaaldelijk verzoek niet op tijd wordt betaald;

– het lid opzettelijk de door de docent gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

 

Stopzetting contributie

Tijdens de vakanties en bij kortstondige ziekte of blessure gaat de contributiebetaling gewoon door. Als blijkt dat de ziekte of blessure langer dan een maand gaat duren, dient u dit  door te geven aan de docent en aan de ledenadministratie. De contributie over de niet-actieve periode kan dan worden gestorneerd of de automatische betaling van de contributie kan tijdelijk worden stopgezet. Dit geldt ook voor dames die in verwachting zijn en lid zijn.

 

Vakanties

De vakanties lopen parallel met die van de basisscholen (regio midden) en zullen tijdig bekend gemaakt via deze link.